78 brugere online

Bayoloven

Bayoloven gjelder for alle brukere registrert hos Bayo Hotell. Du godtar disse reglene automatisk ved registrering. Brudd på våre regler kan føre til advarsler, utestengelse og i verste fall rettslig oppfølgelse.

Fansidenes reglement kan du finne på denne siden.

Brukervilkår og personvernregler kan du finne på denne siden.

1. Generelt
1.1. Ikke logg inn på andres brukere uten samtykke.
1.2. Det er ikke tillatt å etterligne andre brukere eller utgi seg for å være staff.
1.3. Ikke misbruk feil i spillet eller på nettsiden.
1.4. Det er ikke tillatt å misbruke hjelpeverktøyet i spillet og på siden.
1.5. Det er ikke tillatt å oppfordre brukere til å gi deg passordet sitt.
1.6. Å opprette brukere med navn som strider i mot Bayoloven vil føre til permanent utestengelse.
1.7. Du skal respektere Bayos ansatte.

2. Reklamering
2.1. Reklamering for andre retro fører til umiddelbar utestengelse.
2.2. Reklamering for pornosider er ikke tillatt.
2.3. Reklamering for ulovlige sider er ikke tillatt.

3. Oppførsel
3.1. Mobbing og plaging er ikke tillatt på Bayo.
3.2. Seksuell oppførsel er ikke tillatt.
3.3. Det er nulltoleranse for nazisme, man blir umiddelbart utestengt.
3.4. Spre hat, nedlatende kommentarer, rasisme og trusler er ikke tillatt på Bayo.
3.5. Å dele personlig informasjon om andre er ikke tillatt og vil føre til advarsel.
3.6. Å dele fullt navn, nøyaktig bosted eller IP-adresse vil føre til permanent utestengelse.

4. Rom
4.1. Det er ikke tillatt å bygge rom som hinter til nazisme.
4.2. Det er ikke tillatt å bygge seksuelle rom eller strippeklubber.

5. Casino og Svindel
5.1. Å svindle brukere på hotellet er ikke tillatt.
5.2. Å selge møbler for annet enn Bayoverdier er ikke tillatt.
5.3. Man må ha videobevis for at vi i Bayo Staff kan gjøre noe med saken. Videoen må fylle kravene under:
- Hele skjermen må være filmet, slik at vi ser dato og klokkeslett.
- Det er den som selv blir svindlet som skal filme hendelsen.
- Film 2 minutter etter hendelsen dersom svindler forlater rommet.
- Bildebevis holder ikke.
- Du må sende link til video på mail til hjelpesenteret